19. sep, 2015

Link

From Passacaglia i c-moll av J. S. Bach.

Rehearsal. From Passacaglia i c-moll av J. S. Bach.

И. С. Бах Пассакалия до-минор (фрагменты). Репетиция к церемонии отпевания 8 августа 2014 г.